Welkom op de website voor een gemeente Achterhoek.

 

Deze website wordt gebruikt door voorstanders van een gemeentelijke herindeling van alle 8  Achterhoekse gemeenten in één gemeente Achterhoek om geïnteresseerden te informeren over hun plannen. Natuurlijk kunnen ook tegenstanders hun verhaal kwijt.

 

Daarnaast wil deze website de mogelijkheid bieden om voorstanders van een fusie van de acht Achterhoekse gemeenten met elkaar in contact te brengen om zodoende gezamenlijk een platform op te richten. Dit platform is politiek kleurloos en iedereen kan eraan meedoen.

 

Bij genoeg steun zal er een startbijeenkomst worden georganiseerd waarbij de route naar een gemeente Achterhoek zal worden besproken waarbij het uitgangspunt is een Achterhoekse bestuurslaag geworteld in de gemeenschap. Dat betekent dus ook niet dat het plan zoals het op deze website wordt gepubliceerd een dichtgetimmerd geheel is. Alleen de randvoorwaarden dat de dorpen en steden een grote rol krijgen in de beslissingstructuur, dat er genoeg draagvlak moet zijn en dat alle Achterhoekse gemeenten meedoen, zijn cruciale elementen om dit project te laten slagen.

 Een Achterhoeks dorp     Een Echt Achterhoeks Dorp