Aanleiding

Maart 2011 ontstond de directe aanleiding om dit plan te lanceren. In de gemeente Oude IJsselstreek werd het afvalinzamelingsplan dat samen met Doetinchem zou worden uitgevoerd  afgeschoten. Voornaamste reden voor de raad van Oude IJsselstreek was dat het inzamelen van afval via een aanbesteding veel goedkoper was dan samenwerking met de gemeentelijke dienst van Doetinchem. Dat deze samenwerking is mislukt was een belangrijke aanwijzing dat het voor afzonderlijke gemeenten altijd moeilijk zal blijven om in gezamenlijkheid bepaalde zaken op te pakken, omdat ze toch altijd een (lokaal) gemeentelijk belang een rol laten spelen, wat vanuit die optiek natuurllijk ook terecht is. Zie ook onderstaande brief van de gemeente Aalten.

De belangrijkere aanleiding was het in veler ogen mislukken van de herindeling in 2005 in de Achterhoek. Een herindeling die zonder draagvlak en zonder culturele overeenkomsten tussen dorpen en steden is doorgedrukt. Met name dat culturele argument, waarbij de huidige heringedeelde gemeenten van 2005 intern geen of weinig cultuur/historische verbindingen te leggen zijn, is een belangrijke misser. In het kort kan het geformuleerd worden met het idee dat een Achterhoeker zich verbonden voelt met de woonplaats en met de Achterhoek als geheel, maar men zal zich bijvoorbeeld nooit Oude IJsselstreker voelen.  De gemeente Oude IJsselstreek bindt de dorpen niet, dat doet de Achterhoek. Onder een paraplu van een gemeente Achterhoek worden problemen zoals tussen Wehl en Doetinchem voorkomen (Domushuis). Daarbij lijkt het meer een strijd te zijn geworden tussen identiteiten (van Wehl en Doetinchem) in plaats van het gegeven dat het over daklozen gaat.

Voorbeeld: brief Aalten over problemen in de samenwerking