Blog van de Weyde

De Achterhoek is een begrip in Nederland. Als je aan de Achterhoek denkt, denk je aan het Coulisselandschap!!!

Natuur houdt geen rekening met gemeentegrenzen!

In de 8 Achterhoekse gemeenten zijn diverse Natuurverenigingen actief, die ieder op hun eigen terrein, een bijdrage leveren aan de Natuur op het gebied van beschermen en beleven.

Wij zouden graag de belangrijkste doelstellingen van deze vrijwillige Natuurverenigingen, Natuur-werkgroepen willen bundelen in EEN Natuur Platform Achterhoek. Samen kunnen we meer bereiken dan alleen, vooral als het gaat om het Sponsoren en Subsidiƫren van projecten!

Voorbeeld:

Bijen, Weidevogels en Vlinders hebben belang bij Kruiden- en Bloemrijke omgeving. Het aanbrengen van inheemse Kruidenrijke stroken langs wegen en paden van het Achterhoekse platteland, zou prioriteit moeten krijgen. Hobby-boeren en andere grondeigenaren zoals Industrieterreinen zouden ook Kruiden- en Bloemrijke stroken en graslanden aan kunnen leggen.

Voorbeeld:

Het Coulisselandschap bestaan uit Populieren, Meidoorn Hagen en Houtwallen. Het is belangrijk deze te onderhouden, uit te breiden of om opnieuw aan te leggen, daar waar het nodig is om b.v. gezien vanuit het Landschap Industrieterreinen en lelijke gebouwen aan het zicht te onttrekken door rijen Populieren en andere Struiken en Bomen te planten.

Voorbeeld: Natuur-educatie. Ook hierbij is het nodig om krachten te bundelen en een breed pakket samen te stellen om Scholen in de gelegenheid te stellen te leren over zoveel mogelijk onderwerpen van de Natuur. Ook hier kennis en kosten bundelen is van belang.

Doe mee met deze discussie en meld je aan op: info@gemeenteachterhoek.nl