Doel

1. Het creëren van een sterke Achterhoekse regiogemeente die met één mond spreekt naar provincie, rijk en Europa en die in staat is om voor de Achterhoek goede en slimme strategische keuzes te maken die in het belang zijn van de hele Achterhoek.

2. Het geven van een grote mate van beslissingsbevoegdheid aan de dorpen en de steden in de gemeente Achterhoek.